आरएफ / यदि र आरएफआईडी

रेडियो आवृत्ति (आरएफ) स्थान मा एउटा बेग्लै चमक गर्न सकिन्छ कि विद्युत आवृत्ति छ।

उपश्रेणी द्वारा खोजी गर्नुहोस्

निर्माता द्वारा खोज्नुहोस्